Overeenkomstig art.2 van onze statuten komen uitsluitend eigenaren van een plezierjacht gebouwd bij de werf “De Volharding” te Staveren op basis van de romp van een Staverse Kotter in aanmerking voor het lidmaatschap van de vereniging De Staverse Kotterclub.

Je bent niet ingelogd
Enter your e-mail address or username.
Vul het wachtwoord in dat bij uw e-mailadres hoort.