Over de vereniging
"De Staverse Kotterclub"

De Staverse Kotterclub is een vereniging van enthousiaste eigenaren van Staverse Kotters, die elkaar met raad en daad terzijde staan bij het varen met, en het onderhouden van, een Staverse Kotter of Sturiër.

De leden treffen elkaar minimaal twee keer per jaar op de voorjaars- en najaars bijeenkomst. Er wordt dan kort vergaderd over de op dat moment aan de orde zijnde zaken, waarna er van een gezamenlijke lunch wordt genoten gevolgd door een activiteit in de omgeving. 

Er worden technische dagen georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen.

Enkele voorbeelden uit het verleden zijn:

  • Cursus weervoorspelling
  • Cursus wadvaren
  • Bezoek aan een dealer van Fiat-scheepsmotoren
  • Voorlichting over filtertechnieken
  • Geluidsisolatie aan boord
  • Motortechniek en veiligheid aan boord

Ook wordt er aandacht besteed aan gezamenlijke tochten.

Verder is er nog het clubblad "de Staverse Kotteraar" dat twee maal per jaar uitkomt met onder andere reisverhalen en uitleg over oplossingen van problemen van technische aard door de leden.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Staverse Kotterclub geeft het gevoel lid te zijn van een boeiende kotter-familie. Allemaal mensen die trots zijn op hun schip. Op de bijeenkomsten is het weerzien en de uitwisseling van ervaringen dan ook een duidelijk herkenbaar aspect. Het is beslist geen elitair gezelschap en nieuwe leden voelen zich dan ook over het algemeen snel opgenomen. Bovendien vieren we om de 5-jaar een lustrum waarover in de tussen liggende jaren veel wordt gesproken.

Het lidmaatschap kost €60,00 per kalenderjaar.

Aanmelden voor het lidmaatschap doe je hier