Privacy verklaring

Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de gebruikers (hierna: "u" of "uw") verstrekken aan Vereniging de Staverse Kotterclub (hierna: "wij", "ons" of "onze"), gevestigd te Hoorn, via onze website www.staversekotterclub.nl.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van deze website, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom we gegevens nodig hebben
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.


Hoe lang we gegevens bewaren
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: [Specificeer de bewaartermijnen voor verschillende categorieën persoonsgegevens].


Delen met anderen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van De Staverse Kotterclub worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
Deze websvite maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@staversekotterclub.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@staversekotterclub.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij adviseren u daarom om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19-12-2023.


Contactgegevens: Vereniging De Staverse Kotterclub. Houtzaagmolen 230, 1622 HR Hoorn. E-mailadres: info@staversekotterclub.nl

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens.